• Πιστοποιήσεις Αντιδιάρρηξης Πορτών Ασφαλείας
  Με κάθε Θωρακισμένη Πόρτα Ασφαλείας από την Paliouras Doors λαμβάνετε γραπτώς ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ από την Dierre-Italy (στο όνομα του αγοραστή) το οποίο αποδεικνύει την γνησιότητα του προιόντος έχοντας το σειριακό αριθμό γνησιότητας (serial number) και την αντίστοιχη κλάση αντιδιάρρηξης που παρέχει το προ'ι'ον.(Κλάση 3,4,5).

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Όλες οι θωρακισμένες πόρτες Dierre είναι πιστοποιημένες για αντοχή σε προσπάθειες παραβίασης σύμφωνα με το σύνολο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ENV1627-1.

  Επιπλέον έχουν πιστοποίηση αντοχής στον αέρα (Κατηγορία A) και/ή στο νερό (κλάση Ε). Πόρτες που έχουν περάσει συγκεκριμένες δοκιμές αντοχής στη διέλευση αέρα και/ή νερού.

  Οι δοκιμές διεξάγονται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια, αποκτώντας την πιστοποίηση που απαιτείται σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα UNI EN 42 (αέρας) και UNI EN 86 (νερό).

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Πιστοποίηση Αντιδιάρρηξης
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
  Πόρτες ασφαλείας με πιστοποίηση αντιδιάρρηξης.

  Όλες οι θωρακισμένες πόρτες Dierre είναι πιστοποιημένες για αντοχή σε προσπάθειες παραβίασης
  σύμφωνα με το σύνολο κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ENV1627-1.

  Επιπλέον έχουν πιστοποίηση αντοχής στον αέρα (Κατηγορία A) και/ή στο νερό (κλάση Ε). Πόρτες
  που έχουν περάσει συγκεκριμένες δοκιμές αντοχής στη διέλευση αέρα και/ή νερού.

  Οι δοκιμές διεξάγονται σε αναγνωρισμένα εργαστήρια, αποκτώντας την πιστοποίηση που απαιτείται
  σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα UNI EN 42 (αέρας) και UNI EN 86 (νερό).

  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
© Copyright 1977 - 2020 Paliouras Doors Official Website. All Rights Reserved. Με 42 Χρόνια Εμπειρία στις Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας, τις Πόρτες Ασφαλείας και τις Εσωτερικές Πόρτες. Social Media, SEO, UI/UX and Design by Anastasios Plus. Secured by Comodo Positive SSL.